Lehen hezkuntza

Lanpostuen bilakaera orokorra

  2021 2032 Variación % Reemplazo Netas
Guztira 113570 133438 19868 17% 55641 75509

Enplegurako aukera garbiak urteka

Lanpostuen aurreikuspenak

Lanpostuen aurreikuspenak sexuaren arabera

Aldaketa sexuaren arabera

Sektorekako lanpostu banaketa

Sektorekako bilakaera

Sektorekako lanpostu banaketa 2032 urtean

Lanbidekako bilakaera ***

Lanbidekako lanpostu banaketa (2032)

Compromiso con las personas