18.: Hizkuntzak, literatura eta giza-zientziak

Lanpostuen bilakaera orokorra

  2023 2035 Variación % Reemplazo Netas
Guztira 326 377 51 15% 182 233

Enplegurako aukera garbiak urteka

Lanpostuen aurreikuspenak

Lanpostuen aurreikuspenak sexuaren arabera

Aldaketa sexuaren arabera

Sektorekako lanpostu banaketa

Sektorekako bilakaera

Sektorekako lanpostu banaketa 2035 urtean

Lanbidekako bilakaera ***

Lanbidekako lanpostu banaketa (2035)

Euskadi, auzolana