6. Nekazaritza, abeltzaintza, basogintza eta arrantza sektoreetako langile kalifikatuak

Lanpostuen bilakaera orokorra

  2023 2035 Variación % Reemplazo Netas
61. Trabajadores cualificados en actividades agrícolas
6291 8319 2028 32% 3756 5784
62. Trabajadores cualificados en actividades ganaderas, (incluidas avícolas, apícolas y similares)
2301 2838 537 23% 932 1469
63. Trabajadores cualificados en actividades agropecuarias mixtas
361 513 152 42% 160 312
64. Trabajadores cualificados en actividades forestales, pesqueras y cinegéticas
1264 1792 528 41% 547 1075
Guztira 10217 13462 3245 31% 5395 8640

Enplegurako aukera garbiak urteka

Lanpostuen aurreikuspenak

Lanpostuen aurreikuspenak sexuaren arabera

Aldaketa sexuaren arabera

Sektorekako lanpostu banaketa

Sektorekako bilakaera

Sektorekako lanpostu banaketa 2035 urtean

Formazioaren araberako bilakaera

Lanbidekako lanpostu banaketa (2035)

Euskadi, auzolana