Militares

Lanpostuen bilakaera orokorra

  2021 2032 Variación % Reemplazo Netas
Guztira 52 47 -5 -9% 24 19

Enplegurako aukera garbiak urteka

Lanpostuen aurreikuspenak

Lanpostuen aurreikuspenak sexuaren arabera

Aldaketa sexuaren arabera

Sektorekako lanpostu banaketa

Sektorekako bilakaera

Sektorekako lanpostu banaketa 2032 urtean

Formazioaren araberako bilakaera

Lanbidekako lanpostu banaketa (2032)

Compromiso con las personas