12. Material y equipo eléctrico

Lanpostuen bilakaera orokorra

  2023 2035 Variación % Reemplazo Netas
Guztira 9429 8433 -996 -10% 5645 4649

Enplegurako aukera garbiak urteka

Lanpostuen aurreikuspenak

Lanpostuen aurreikuspenak sexuaren arabera

Aldaketa sexuaren arabera

Lanbidekako lanbide banaketa

Lanbidekako bilakaera

Lanbidekako lanpostu banaketa (2035)

Sektorekako bilakaera

Sektorekako lanpostu banaketa 2035 urtean

Euskadi, auzolana