Investigación y desarrollo

Lanpostuen bilakaera orokorra

  2022 2033 Variación % Reemplazo Netas
Guztira 8933 9209 276 3% 5153 5429

Enplegurako aukera garbiak urteka

Lanpostuen aurreikuspenak

Lanpostuen aurreikuspenak sexuaren arabera

Aldaketa sexuaren arabera

Lanbidekako lanbide banaketa

Lanbidekako bilakaera

Lanbidekako lanpostu banaketa (2033)

Sektorekako bilakaera

Sektorekako lanpostu banaketa 2033 urtean

Euskadi, auzolana