03. Ind. alimentarias, bebidas, tabaco

Lanpostuen bilakaera orokorra

  2023 2035 Variación % Reemplazo Netas
Guztira 18410 32146 13736 74% 7433 21169

Enplegurako aukera garbiak urteka

Lanpostuen aurreikuspenak

Lanpostuen aurreikuspenak sexuaren arabera

Aldaketa sexuaren arabera

Lanbidekako lanbide banaketa

Lanbidekako bilakaera

Lanbidekako lanpostu banaketa (2035)

Sektorekako bilakaera

Sektorekako lanpostu banaketa 2035 urtean

Euskadi, auzolana