Finantza eta aseguru jarduerak

Lanpostuen bilakaera orokorra

  2021 2032 Variación % Reemplazo Netas
Guztira 15476 16957 1481 9% 9203 10684

Enplegurako aukera garbiak urteka

Lanpostuen aurreikuspenak

Lanpostuen aurreikuspenak sexuaren arabera

Aldaketa sexuaren arabera

Lanbidekako lanbide banaketa

Lanbidekako bilakaera

Lanbidekako lanpostu banaketa (2032)

Sektorekako bilakaera

Sektorekako lanpostu banaketa 2032 urtean

Compromiso con las personas