Osasun eta gizarte zerbitzuetako jarduerak

Lanpostuen bilakaera orokorra

  2021 2032 Variación % Reemplazo Netas
Actividades de servicios sociales
30628 33258 2630 8% 8988 11618
Actividades sanitarias
51038 53468 2430 4% 15843 18273
Guztira 81666 86726 5060 6% 24831 29891

Enplegurako aukera garbiak urteka

Lanpostuen aurreikuspenak

Lanpostuen aurreikuspenak sexuaren arabera

Aldaketa sexuaren arabera

Lanbidekako lanbide banaketa

Lanbidekako bilakaera

Lanbidekako lanpostu banaketa (2032)

Sektorekako bilakaera

Sektorekako lanpostu banaketa 2032 urtean

Compromiso con las personas