94. Recogedores de residuos urbanos, vendedores callejeros y otras ocupaciones elementales en servicios

2022eko lanpostuak EAEn

5013

pertsonak egiten du lan arlo honetan

Lanpostu kopurua

10 pertsonatik 6 ordezkatu beharko dira 2024 eta 2035 artean

image/svg+xml 7143 4506 ESKAINTZA2035 ESKARIA2035

Eskaintza eta eskariaren artean desdoitzea egongo da

Demanda de competencias en ocupaciones a 3 dígitos CNO

Vendedores callejeros

Recogedores de residuos, clasificadores de desechos, barrenderos y afines

Otras ocupaciones elementales

Vendedores callejeros

Vendedores callejeros

Recogedores de residuos, clasificadores de desechos, barrenderos y afines

Otras ocupaciones elementales

Euskadi, auzolana