LH

Lanpostuen bilakaera orokorra

  2022 2033 Variación % Reemplazo Netas
Nekazaritza, abeltzaintza, arrantza eta basogintza
11805 12564 759 6% 5659 6418
Arteak
14377 14583 206 1% 6785 6991
Biologia, biokimika eta ingurumena
5220 5206 -14 0% 2448 2434
Gizarte eta portaera zientziak
4083 4194 111 2% 2177 2288
Eraikuntza
15702 15949 247 1% 7553 7800
Zuzenbidea
511 519 8 1% 268 276
Irakaskuntza eta hezkuntza
11841 12237 396 3% 5864 6260
Prestakuntza orokorra
13459 13589 130 0% 6230 6360
Zientzia kimikoak, fisikoak, geologikoak eta matematikoak
11821 12077 256 2% 5657 5913
Trebetasun eta zerbitzu pertsonalak
26752 27481 729 2% 13021 13750
Manufaktura-industria eta ekoizpena
26394 27460 1066 4% 13040 14106
Hizkuntzak, literatura eta giza-zientziak
345 352 7 2% 161 168
Mekanika, elektronika eta beste prestakuntza tekniko bat
84109 87242 3133 3% 40940 44073
Negozioak eta administrazioa
56160 59611 3451 6% 28227 31678
Kazetaritza eta dokumentazioa
1998 1735 -263 -13% 778 515
Osasuna
28557 31401 2844 9% 16449 19293
Komunitatearentzako saneamendu-zerbitzuak eta laneko segurtasun eta osasun zerbitzuak
1156 1241 85 7% 588 673
Segurtasun-zerbitzuak
1688 1534 -154 -9% 694 540
Garraio-zerbitzuak
6646 6831 185 2% 3120 3305
Gizarte-zerbitzuak
7520 7734 214 2% 3720 3934
Informazioaren eta komunikazioen teknologiak (IKT)
24232 25354 1122 4% 11666 12788
Guztira 354376 368894 14518 4% 175045 189563

Enplegurako aukera garbiak urteka

Lanpostuen aurreikuspenak

Lanpostuen aurreikuspenak sexuaren arabera

Aldaketa sexuaren arabera

Sektorekako lanpostu banaketa

Sektorekako bilakaera

Sektorekako lanpostu banaketa 2033 urtean

Lanbidekako bilakaera ***

Lanbidekako lanpostu banaketa (2033)

Euskadi, auzolana