LH

Lanpostuen bilakaera orokorra

  2021 2032 Variación % Reemplazo Netas
Arteak
13219 14721 1502 11% 6267 7769
Biologia, biokimika eta ingurumena
3152 3434 282 8% 1326 1608
Gizarte eta portaera zientziak
3595 4260 665 18% 1599 2264
Zuzenbidea
407 437 30 7% 168 198
Prestakuntza orokorra
12370 13945 1575 12% 5898 7473
Zientzia kimikoak, fisikoak, geologikoak eta matematikoak
10549 12043 1494 14% 4942 6436
Trebetasun eta zerbitzu pertsonalak
26134 28957 2823 10% 11955 14778
Hizkuntzak, literatura eta giza-zientziak
357 412 55 15% 160 215
Negozioak eta administrazioa
53005 64030 11025 20% 26513 37538
Kazetaritza eta dokumentazioa
1818 1644 -174 -9% 718 544
Osasuna
25389 30809 5420 21% 10677 16097
Komunitatearentzako saneamendu-zerbitzuak eta laneko segurtasun eta osasun zerbitzuak
1402 1680 278 19% 682 960
Segurtasun-zerbitzuak
1402 1313 -89 -6% 539 450
Garraio-zerbitzuak
5725 6365 640 11% 2625 3265
Gizarte-zerbitzuak
7375 8205 830 11% 3273 4103
Guztira 165899 192255 26356 15% 77342 103698

Enplegurako aukera garbiak urteka

Lanpostuen aurreikuspenak

Lanpostuen aurreikuspenak sexuaren arabera

Aldaketa sexuaren arabera

Sektorekako lanpostu banaketa

Sektorekako bilakaera

Sektorekako lanpostu banaketa 2032 urtean

Lanbidekako bilakaera ***

Lanbidekako lanpostu banaketa (2032)

Compromiso con las personas