Lanbidekako lanbide banaketa

2015 eta 20130 artean sortuko diren enplegu aukerak, hedatzeko eta ordezteko premiak batuta.

Galdera: Zenbatekoak izan dira enplegu aukerak, 2015 eta 2030 urte arteko garapen ekonomikoa eta ordezteko premiak batuta?

  2018 2030 Aldaketa garbia % Ordezkapena Aukera gordinak
Jatetxeetako eta komertzioetako langileak
198468 255364 56896 28% 107456 164352
Osasun eta irakaskuntza esparruetan lan egiten duten zientzia eta adimen arloetako teknikariak eta profesionalak
183079 195647 12568 6% 93929 106497
Kontabilitate langile eta administrariak eta bestelako bulego langileak
102593 143710 41117 40% 63228 104345
Oinarrizko lanbideak
95272 96365 1093 1% 47616 48709
Eraikuntzako eta artisautzako langile kalifikatuak, makineria maneiatzen dutenak izan ezik
126957 119944 -7013 -5% 53476 46463
Teknikariak; laguntza emateko profesionalak
106284 100768 -5516 -5% 47788 42272
Instalazio eta makina finkoetako operadoreak eta muntatzaileak
87032 68090 -18942 -21% 35883 16941
Zuzendariak eta kudeatzaileak
29579 31153 1574 5% 13476 15050
Nekazaritza, abeltzaintza, basogintza eta arrantza sektoreetako langile kalifikatuak
10493 7544 -2949 -28% 3025 76
Guztira 939757 1018585 78828 8% 465877 544705

Compromiso con las personas