Sektorekako lanpostu banaketa

2015 eta 20130 artean sortuko diren enplegu aukerak, hedatzeko eta ordezteko premiak batuta.

Galdera: Zenbatekoak izan dira enplegu aukerak, 2015 eta 2030 urte arteko garapen ekonomikoa eta ordezteko premiak batuta?

  2018 2030 Aldaketa garbia % Ordezkapena Aukera gordinak
Handizkako eta txikizkako merkataritza; ibilgailu motordunen eta motozikleten konponketa
131256 147051 15795 12% 61872 77667
Osasun eta gizarte zerbitzuetako jarduerak
88017 97341 9324 10% 48683 58007
Administrazio jarduerak eta zerbitzu lagungarriak
61307 73793 12486 20% 37569 50055
Herri administrazioa eta defentsa; derrigorrezko gizarte segurantza
57152 62159 5007 8% 44501 49508
Manufaktura industria
190126 162873 -27253 -14% 73968 46715
Garraioa eta biltegiratzea
45593 63619 18026 39% 28528 46554
Jarduera profesional, zientifiko eta teknikoak
62748 75528 12780 20% 27876 40656
Hezkuntza
68916 74953 6037 8% 33365 39402
Ostalaritza
57265 67212 9947 17% 24040 33987
Eraikuntza
57759 56539 -1220 -2% 25423 24203
Etxeetako jarduerak etxeko lanak egiteko langileei lana emateko moduan; etxeetako jarduerak ondasunen ekoizle moduan eta erabilera propiorako zerbitzuak
31801 38278 6477 20% 15870 22347
Informazio eta komunikazioak
21247 25574 4327 20% 13554 17881
Finantza eta aseguru jarduerak
17414 23542 6128 35% 10299 16427
Beste zerbitzu batzuk
23935 28810 4875 20% 10791 15666
Jarduerak higiezinekin
5507 7369 1862 33% 3927 5789
Ur hornidura, saneamendu jarduerak, hondakinen kudeaketa eta deskontaminazioa
5830 5562 -268 -4% 2464 2196
Energia elektrikoaren, gasaren, lurrinaren eta aire girotuaren hornidura
2138 2039 -99 -4% 899 800
Erauzteko industriak
399 380 -19 -4% 248 229
Nekazaritza, abeltzaintza, basogintza eta arrantza
11566 6149 -5417 -46% 2150 -3267
Guztira 939976 1018771 78795 8% 466027 544822

Compromiso con las personas